• Di động (+84) 777 933 330 ( VN) / 919 949 427 ( EN)
  • Gửi email
  • Thương hiệu

Mẫu Vật Liệu Đóng Gói

Túi Bong Bóng Khí Chống Tĩnh Điện


Material: Poly
SMethod: Antistatic Air Bubble
Number: #111

Một số thông tin về túi bong bóng khí chống tĩnh điện:

  • Chất liệu: Hợp chất polythylene
  • Kích thước: Tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng
  • Màu: Hồng - Tùy chỉnh