• Di động (+84) 919 949 427
  • Gửi email
  • Thương hiệu

Liên hệ

Thông tin liên hệ
Công Ty TNHH SX TM Công Tô
740/ 21B Quốc lộ 13, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel. (+842)-8-3727 3272 / 3727 3271
Fax: (+842)-8-3726 0824
Cell phone. (+84) 919 949 427
sales@congto.com.vn
Form Liên Hệ