• Di động (+84) 919 949 427
  • Gửi email
  • Thương hiệu

Túi đựng Shopping

Túi mua sắm - TOPKAPI M


Material: Japan Paper
Number: #00

Túi mua sắm - TOPKAPI M - H 300 x W 400 x D 120:

  • Chất liệu: Giấy Nhật Bản
  • Chuỗi: Poly Span
  • In ấn: 2 màu + logo + Vecni
  • Bảng trên: 40 x 390 (500g/m2)
  • Bảng dưới: 115 x 395 (350g/m2)
  • Túi nylon: 25/túi
  • Hộp Carton: 100/ctn