• Di động (+84) 919 949 427
  • Gửi email
  • Thương hiệu

Túi đựng Shopping

Túi Giấy Mua Sắm


Material: Paper
Number: #003

Túi Giấy Mua Sắm - H 270 x W 320 x D 110

  • Chất liệu: Giấy 170 g / m2
  • In ấn màu: Đen
  • Dây: Đen
  • Bảng trên: 40 x 280 (500g / m2)
  • Bảng dưới: 105 x 315 (350 g / m2)
  • Túi nylon: 25 / t
  • Hộp Carton: 150 / ctn