• Di động (+84) 919 949 427
  • Gửi email
  • Thương hiệu

Bao Bì Xốp

PU Foam


Material: Poly Urethane
Number: #116

Sản phẩm PU Foam:

  • Tên sản phẩm: PU xốp
  • Hạng mục: Tất cả các lớp
  • Chất liệu: Poly Urethane
  • Màu sắc: Tùy chỉnh
  • Độ dày: Tùy chỉnh