• Di động (+84) 777 933 330 ( VN) / 919 949 427 ( EN)
  • Gửi email
  • Thương hiệu

Pallet Giấy


Material: Paper
SMethod: Paper
Number: #0000

Pallet giấy sử dụng được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nhằm hỗ trợ di chuyển, bảo quản, cất giữ hàng hóa

  • Chất liệu: Giấy
  • Tính năng: 100% có thể tái chế
  • Kích thước: Tùy chỉnh
  • Sử dụng: Giao thông vận tải, đóng gói, được sử dụng trong bất kỳ ngành công nghiệp sản xuất
  • Màu: Tùy chỉnh
  • Logo: In ấn của khách hàng
  • Pallet giấy thân thiện với môi trường.