• Di động (+84) 919 949 427
  • Gửi email
  • Thương hiệu

Bọt PE

PE Foam


Material: Poly Ethylene
Number: #117

Sản phẩm bọt PE:

  • Tên sản phẩm: Poly Ethylene foam
  • Chất liệu: Poly Ethylene
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Độ dày: 1-30mm