• Di động (+84) 919 949 427
  • Gửi email
  • Thương hiệu

Hộp Giấy

Hộp Giấy


Material: Cardboard , duplex, Coache, Ivory...
SMethod: Cardboard
Number: #000

  • Vật liệu: material: Cardboard , duplex, Coache, Ivory...
  • Màu sắc: Tùy chỉnh
  • Kích thước: Tùy chỉnh
  • In ấn: in offset, in lụa, phủ UV, in nhiệt,...
  • Kiểm soát chất lượng: kiểm tra vật liệu trước khi hoàn thành sản phẩm
  • Đóng gói: Tùy chỉnh
  • Tính năng: Đẹp và môi trường