• Di động (+84) 919 949 427
  • Gửi email
  • Thương hiệu

Thùng Carton

Carton gợn sóng


Material: Corrugated carton
SMethod: Carton
Number: #00000

  • Chất liệu: carton gợn sóng
  • Màu sắc: Tùy chỉnh
  • Kích thước: Bất kỳ kích thước nào theo yêu cầu của bạn
  • Hình dạng: Theo yêu cầu của bạn
  • Thiết kế: OEM thiết kế
  • Cách sử dụng: đóng gói, sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất
  • Logo: Theo yêu cầu của bạn
  • Chất lượng: chất lượng cao mà không độc hại và thân thiện với môi trường